Nabożeństwa

Niedziela: godz. 11.00

Studium Biblijne

Czwartek: godz. 18.00

KECH na facebooku

KECH na facebooku

Rada Zboru

Jarosław Gaudek (misjonarz, pastor)

Bogdan Judek

Mikołaj Tomczyk

Published on  28.06.2012