Nabożeństwa

Niedziela: godz. 11.00

Studium Biblijne

Czwartek: godz. 18.00

KECH na facebooku

KECH na facebooku

Świadectwa

 

 

Świadectwo Piotra

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił". (Ef 2,8-9)
czytaj...

 

Świadectwo Jarka

"W Bożym Słowie a konkretnie w Liście do Rzymian 10:17 są zapisane takie słowa: "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie poprzez Słowo Boże"
czytaj...

 

Świadectwo Ani 

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” Rzym. 8,1
czytaj...

 

Świadectwo Marty

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożegoi sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dane.”(MT, 6;33)
czytaj...

Published on  27.12.2018